فدراسیون

1393-02-08 02:24
اعضای هیئت رئیسه

 

نام و نام خانوادگی: محمد درخشان

سمت : رئیس فدراسیون ، 

، علی مژدهی پور، مصطفی کریمی، داوود میقانی، محمد تقی عصار، فرشاد تجاری، سید عبدالجلیل رضوی،محمد رضا عمادی و حمید قاسمی

 

لیلا سادات محمدیان (سرپرست نائب رئیسی بانون )                                                                                                            

 
 

نام و نام خانوادگی: امیر حسین سیاحی

سمت :  دبیرکل فدراسیون

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد حسین شیرازیان

سمت :  خزانه دار فدراسیون

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

پربازدیدترین اخبار

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی