اخبار استان ها  - استان سمنان

1396-10-08 20:59

به گزارش روابط عمومی هیات جودو استان سمنان، سعید کرکه آبادی اظهار داشت طی حکمی آقای قربانعلی (محسن) مومن به سمت دبیر هیات جودو استان سمنان منصوب شد.

رئیس هیات جودو استان سمنان اعلام کرد مومن ار مربیان و داوران استان بوده و دارای سوابق اجرایی در هیات جودو استان و شهرستانها است

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی