اخبار استان ها  - استان سمنان

1396-10-08 21:23

طی حکمی از سوی سعید کرکه آبادی (رئیس هیات جودو استان سمنان)، محمد فتحی به سمت رئیس کمیته روابط عمومی هیات جودو استان سمنان منصوب شد

لازم به ذکر است نامبرده از مربیان و داوران استان بوده و دارای سوابق اجرایی در هیات جودو استان است

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی