اخبار استان ها

1396-12-26 07:52

◀️رقابتهای جودو بانوان خراسان رضوی گرامیداشت روز مادر
◀️۲۵ اسفند ۹۶
◀️سالن جودو استاد دهقان مشهد

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی