اخبار استان ها  - استان هرمزگان

1398-03-07 12:50
نفرات برتر مسابقات قهرمانی هرمزگان مشخص شدند

رقابت های قهرمانی استان هرمزگان بعد از معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

 

 گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، جوجیتسو و کوراش و به نقل از استان هرمزگان؛ رقابت های جودو قهرمانی استان هرمزگان دوم خرداد ماه در باشگاه پوريای ولي بندرعباس و در سه رده  سني جوانه ها ، خردسالان و نونهالان از باشگاه هاي شهداي ايسين ، شهيد ستاري بندرلنگه ، سيماي قريب ، پوريا ولي، انصارالمهدي ،حاج خادمي ميناب، گلستان برگزار شد .

اسامی نفرات برتر اول به شرح ذيل است:

جوانه ها ٢١- كيلو گرم

ابوالفضل باقري مقام اول سيماي قريب
محمد اذر حزين مقام دوم سيماي قريب
سيد محمد أعلم كمالي مقام سوم ميناب
محمد كميل جهانشاهي سوم مشترك گلستان

جوانه ها ٢٤- كيلو گرم
علي رضا كريمي مقام أول ميناب
پوريا صادقي مقام دوم گلستان
علي سليماني مقام سوم انصارالمهدي

جوانه ها ٢٧- كيلو گرم
علي اكبر درگيري مقام اول شهداي ايسين
محمدحسين صادقي مقام دوم گلستان
سام رستمي مقام سوم گلستان

جوانه ها ٣٨- كيلو گرم
علي زرين مقام اول پوريا ولي
أرتين رشيدي مقام دوم

خردسالان ٢٤-
محمدرضا ديودار مقام اول ميناب
امير محمد زنگنه مقام دوم سيماي قريب
امير بهمن شريفي مقام سوم گلستان

خردسالان ٢٧-
محمد جواد اسماعيلي اول ميناب
حجت حافظي مقام دوم سيماي قريب
ياسين مرادي شهداي مقام سوم قريب

خردسالان ٣٠- كيلو گرم
امير علي زارعي مقام اول پوريا ولي
حسام شامحمدي مقام دوم انصار
امير علي رستمي فر سوم ميناب

خردسالان٣٤-
ميلاد خالقي مقام اول پوريا ولي
عارف رضواني تيار مقام دوم پوريا ولي
امير علي عبدالله زاده مقام سوم شهيد ستاري بندرلنگه

خردسالان ٣٨-
أرتين كاوش مقام اول انصارالمهدي
سعيد قطاراني مقام دوم ميناب
سياوش شامحمدي مقام سوم انصارالمهدي

خردسالان ٤٢- كيلو گرم
محمد زارع مقام اول پوريا ولي
حسين داوري مقام دوم ميناب
حميد رحيمي مقام سوم سيماي قريب

خردسالان ٤٦- كيلو گرم
محمد مهدي احمدي مقام اول پوريا ولي
احمد رضا صادقي نژاد مقام دوم قريب

خردسالان -٥٠ كيلو گرم
علي احمدي مقام اول ميناب
برديا خاوري مقام دوم پوريا ولي
حسين ملكي مقام سوم انصار المهدي

خردسالان ٥٥- كيلو گرم
علي رضا افضلي مقام اول پوريا ولي
ماهان هوشمندي مقام دوم ميناب
پارسا غريب نواز مقام سرم قريب

خردسالان ٥٥+ كيلو گرم
فرهام حسيني مقام اول سيماي قريب
محمد حسين شاكري مقام دوم شهيد ستاري بندر لنگه

نونهالان ٣٤- كيلو گرم
ابوالفضل ميرزائي مقام اول گلستان
امير رضا اندايشگر مقام دوم شهيد ستاري بندر لنگه
امير محمد شبتاري مقام سوم ميناب

نونهالان ٤٢- كيلو گرم
امين باقري مقام اول سيماي قريب
امير حسين شبتاري مقام دوم ميناب
ابوالفضل زارعي مقام سوم انصار المهدي

نونهالان ٤٦- كيلو گرم
امير حسين سون مقام اول پوريا ولي
سيد مجتبي اعلم كمالي مقام دوم ميناب
مهدي تاباني مقام سوم شهيد ستاري بندرلنگه

نونهالان ٥٠- كيلو گرم
ابوالفضل برخورداري مقام اول پوريا ولي
امير رضا نظري مقام دوم انصار المهدي
امير محمد اسفندياري مقام سوم قريب

نونهالان ٥٥- كيلو گرم
رضا رستمي فر مقام اول ميناب
محمد ملكي مقام دوم انصارالمهدي
امير مهدي عباس لو مقام سوم ميناب

نونهالان ٦٠+ كيلو گرم
ابوالفضل شاكري مقام اول شهيد ستاري بندر لنگه
امير حسين پور داد خدايي مقام دوم شهيد ستاري بندرلنگه
امير محمد صبري مقام سوم شهيد ستاري بندر لنگه


سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • اللهم صل علی محمد و آل محمد

پربازدیدترین اخبار

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی